آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره لیست کی‌روش / دو سرخابی برمی‌گردند؟

آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره لیست کی‌روش / دو سرخابی برمی‌گردند؟
امشب به احتمال فراوان کی‌روش لیست تیم‌ملی را اعلام می‌کند.

آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره لیست کی‌روش / دو سرخابی برمی‌گردند؟

امشب به احتمال فراوان کی‌روش لیست تیم‌ملی را اعلام می‌کند.
آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره لیست کی‌روش / دو سرخابی برمی‌گردند؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author