آخرین وضعیت مصدومان ماشین سازی/ کامدار پا به توپ شد، کاخا گچ به دست

آخرین وضعیت مصدومان ماشین سازی/ کامدار پا به توپ شد، کاخا گچ به دست
هافبک مصدوم ماشین سازان پس از کسب بهبودی توانست در بازی دوستانه این تیم به میدان برود در حالی که بازیکن گرجی تبریزی ها دست در گچ نتوانست به میدان برود.

آخرین وضعیت مصدومان ماشین سازی/ کامدار پا به توپ شد، کاخا گچ به دست

هافبک مصدوم ماشین سازان پس از کسب بهبودی توانست در بازی دوستانه این تیم به میدان برود در حالی که بازیکن گرجی تبریزی ها دست در گچ نتوانست به میدان برود.
آخرین وضعیت مصدومان ماشین سازی/ کامدار پا به توپ شد، کاخا گچ به دست

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author