آخرین نتایج انتخابات تا ساعت ۱۶ امروز

کار شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از دیشب آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
۱۵:۲۰ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


اخبر جهان

label, , , , , , , , ,

About the author