آخرین شانس برزای برای ماندن در استقلال

آخرین شانس برزای برای ماندن در استقلال
هافبک جنوبی استقلال در این روزها مورد بی‌اعتنایی سرمربی تیمش قرار گرفته است.

آخرین شانس برزای برای ماندن در استقلال

هافبک جنوبی استقلال در این روزها مورد بی‌اعتنایی سرمربی تیمش قرار گرفته است.
آخرین شانس برزای برای ماندن در استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author