آخرین حرف‌های گلبارنژاد قبل از رفتن

آخرین حرف‌های گلبارنژاد قبل از رفتن
تنها نماینده دوچرخه‌سوار ایران در پارالمپیک ریو که در فینال مسابقات بخش جاده دچار سانحه شده بود جان خود را از دست داد.

آخرین حرف‌های گلبارنژاد قبل از رفتن

تنها نماینده دوچرخه‌سوار ایران در پارالمپیک ریو که در فینال مسابقات بخش جاده دچار سانحه شده بود جان خود را از دست داد.
آخرین حرف‌های گلبارنژاد قبل از رفتن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author