آخرین اخبار شمارش آرا در سراسر کشور+جزئیات

با پایان یافتن انتخابات، شمارش آرا در حوزه های انتخاباتی شروع شده است. لحظه به لحظه، نتایج آرای اعلام شده از شبکه خبر به آگاهی می رسد.
۰۰:۱۵ – ۱۳۹۴ شنبه ۸ اسفند


سایت خبری زندگی

استخدام ایران

label, , , , , , , , ,

About the author