آخرین اخبار از حادثه تلخ ریو؛/ شوک در کاروان ایران

آخرین اخبار از حادثه تلخ ریو؛/ شوک در کاروان ایران
خبر درگذشت بهمن گلبارنژاد در آخرین شب پارالمپیک این رقابت ها را به تلخ ترین رویداد ورزشی ایران تبدیل کرد.

آخرین اخبار از حادثه تلخ ریو؛/ شوک در کاروان ایران

خبر درگذشت بهمن گلبارنژاد در آخرین شب پارالمپیک این رقابت ها را به تلخ ترین رویداد ورزشی ایران تبدیل کرد.
آخرین اخبار از حادثه تلخ ریو؛/ شوک در کاروان ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author