آتش سوزی در جنگلهای اسپانیا

آتش سوزی در جنگلهای اسپانیا
آتش سوزی در جنگل های اطراف شهر والنسیای اسپانیا موجب تخلیه هزار نفر از ساکنان این منطقه شد.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


آتش سوزی در جنگلهای اسپانیا

آتش سوزی در جنگل های اطراف شهر والنسیای اسپانیا موجب تخلیه هزار نفر از ساکنان این منطقه شد.
۰۸:۱۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


آتش سوزی در جنگلهای اسپانیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author